TECHNOLOGY

Boggan waxa aad ka heli kartaa barashada Computerka, Microsoft office iyo Mobile.